Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแรงงานฯ อำนวยความสะดวกแรงงานไทยกลับบ้าน เมื่อ 4 มี.ค. 64

ฝ่ายแรงงานฯ อำนวยความสะดวกแรงงานไทยกลับบ้าน วันที่ 18 ก.พ. 64

ฝ่ายแรงงานฯ อำนวยความสะดวกแรงงานไทยกลับบ้าน เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาโบว์ลิ่ง (Bowling) ฝ่ายแรงงานฯ UAE

ประกาศแจ้งเปลี่ยนกำหนดการแข่งขันกีฬา Bowling ปี 64

ฝ่ายแรงงานฯ เยี่ยมแรงงานไทยใน Al-Ain รัฐอาบูดาบี เมื่อ 28 ธันวาคม 2563

ส่งแรงงานไทยกลับแผ่นดินไทย เที่ยวบิน EY 406 วันที่ 16 ม.ค. 64

TOP