Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Dubai Super League ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2558 ของสำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี

ข่าวกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2558 ของสำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี

ตรวจเยี่ยมและคุ้มครองพนักงานนวด สปา ร้าน Flamingo Massage Center ณ กรุงอาบูดาบี

ตรวจเยี่ยมและคุ้มครองพนักงานนวด สปา ร้าน Flamingo Massage Center ณ กรุงอาบูดาบี

ตรวจเยี่ยมพ่อครัวและพนักงานนวดสปา

ตรวจเยี่ยมพ่อครัวและพนักงานนวดสปา

เยี่ยมพ่อครัวไทยภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ณ กรุงอาบูดาบี

TOP