Skip to main content

หน้าหลัก

อัตราว่างงาน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่พึ่งพาแรงงานจากตากประเทศ จากประชากรในประเทสประมาณ 10 ล้านคน เป็นชาวยูเออีเพียง 1 ล้านคนเท่านั้น อัตราการว่างงานของคนยูเออีจึงต่ำอย่างยิ่ง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริมการจ้างงานคนยูเออี  หรือ Emiratisation การจ้างงานชาวเอมิเรตส์ โดยกำหนดให้บริษัทเอกชนที่มีพนักงาน 50 คนขึ้นไป จะต้องจ้างพนักงานชาวเอมิเรตส์ในงานที่มีทักษะ เป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มโปรแกรมของ  Emirati Talent Competitiveness Council (Nafis) โดยเป้าหมายคาดว่าจะมีการจ้างงานชาวเอมิเรตส์ ร้อยละ 10 ภายในสิ้นปี 2569 หากบริษัทเอกชนไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษ


1870
TOP