Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบีร่วมกิจกรรม Bike for Dad

ขอเชิญแรงงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ร่วมงาน Thai Festival 2015

ตำรวจกรุงอาบูดาบี ระดมกวาดล้างการดื่มแอลกอฮอล์และการพนัน

รายได้ของอาชีพคนใช้ตามบ้านในยูเออี

สนร.อาบูดาบี ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมเชฟไทย ณ กรุงอาบูดาบี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ (กรุงอาบูดาบี)

ยูเออีต้องการให้คนในประเทศเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มากขึ้น

TOP