Skip to main content

หน้าหลัก

ภูมิอากาศ

1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

             สภาพภูมิอากาศ ยูเออีมี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนและฤดูหนาว เนื่องจากยูเออีเป็นประเทศเขตทะเลทรายที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่วนใหญ่อากาศจึงร้อนจัด มีฝนตกน้อยมาก มีพายุทรายช่วงเปลี่ยนฤดู ในช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 36-55 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด

2. รัฐกาตาร์

             สภาพอากาศ ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส เกิด พายุทรายได้ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน

3. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

          ภูมิอากาศ  มีภูมิอากาศแห้งแล้งสลับกึ่งแห้งแล้ง ตลอดชายฝั่งทะเลแคสเปียน มีภูมิอากาศแบบใกล้เขตร้อน


6528
TOP