Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.อาบูดาบีพบนายจ้างบริษัท Al Rawafed Agriculture

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2557 นายพูนศักดิ์ ประมงค์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี  และนายชากฤต รัตนกิจ ล่าม ได้ไปตรวจเยี่ยมนายจ้างบริษัท Al Rawafed Agriculture ต้องการขอนำเข้าแรงงานไทยภาคการเกษตร  เพื่อขอไปตรวจเยี่ยมสภาพที่พัก การกินการอยู่ ลักษณะงานที่จะให้คนงานไทยทำ ซึ่งเป็นสวนเกษตรออร์แกนิคและฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่  นายจ้างแจ้งว่าที่ต้องการจ้างคนไทย เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กัน ภายหลังจากเยี่ยมชมกิจการแล้ว ก็มีความเห็นอนุญาตให้คนงานไทยเข้ามาทำงานที่นี่ได้ เพราะสภาพการทำงานปลอดภัย เงินเดือนพื้นฐานระดับคนงานอยู่ในระดับที่สูงมากและเมื่อครบสัญญาจ้างแล้ว แรงงานไทย จะได้มีความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆติดตัวกลับไปใช้เมื่อกลับประเทศไทยต่อไป

               ทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ พบว่าคนงานที่มีอยู่เดิมเป็นชาวอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ แต่ด้วยชื่อเสียงแรงงานไทยเรื่องความขยัน สู้งาน นายจ้างจึง ยังคงให้ความสนใจแรงงานไทยอยู่


978
TOP