Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2558 ของสำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี

     เมื่อวันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานแรงงาน  ณ กรุงอาบูดาบี ได้เชิญชวนแรงงานไทยและได้เข้าร่วมงาน The Taste of Thailand ๒๐๑๕ ณ โรงแรมดุสิตธานี  เมืองดูไบ จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ เมืองดูไบและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมเชฟไทยในยูเออีและดูไบ ตลอดจนชุมชนไทยในยูเออีในการจัดงานและเข้าร่วมกิจกรรม   ในงานดังกล่าวได้มีการประกวดการทำอาหารไทย (ผัดไทยและต้มยำกุ้ง) การแสดงดนตรี  การสาธิตการทำอาหารไทย การแกะสลักผลไม้การออกร้านอาหารไทยและ การสาธิตการเพ้นท์ร่ม โดยฝ่ายแรงงานฯ ได้เยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่มาร่วมงาน สอบถามสภาพความเป็นอยู่ สภาพการทำงาน ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาแรงงาน

เมื่อวันที่  ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี ได้เชิญชวนแรงงานไทยและได้เข้าร่วมงาน Thai Festival ณ ศูนย์การค้า  Yas Mall กรุงอาบูดาบี จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบุดาบีและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมเชฟไทยในยูเออีและดูไบ ตลอดจนชุมชนไทยในยูเออี  ในงานดังกล่าวได้มีการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  การแสดงดนตรี ศิลปะการชกมวย  การสาธิตการทำอาหารไทย การแกะสลักผลไม้  การออกร้านอาหารไทยและ การสาธิตการเพ้นท์ร่ม โดยฝ่ายแรงงานฯ ได้เยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่มาร่วมงาน สอบถามสภาพความเป็นอยู่ สภาพการทำงาน ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาแรงงานด้วย

เมื่อวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบีได้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กิจกรรมจัดขึ้น  ณ  สนามกีฬา Yas Mall ในกรุงอาบูดาบี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๐๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๓- ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี ได้ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายธีรพล ขุนเมือง) และคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานที่ประเทศ โอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์  โดยสำนักงานฯ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ  กรุงอาบูดาบี และกงสุลใหญ่ เมืองดูไบ ตลอดจน พบปะผู้บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดุกคุ่ม ประเทศโอมาน เยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในดูไบ และเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในสถานประกอบการต่างๆ เช่น Bang Pakong Rehabilitation Center  บริษัท Crown Emirates และ นายจ้าง/คนงานไทยบริษัท Lemon Grass เป็นต้น 

    

 


23534
TOP