Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศฝ่ายแรงงานฯ กรุงอาบูดาบี ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19

 

              โดยที่มีสถานประกอบการจำนวนมาก ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับคำสั่งให้ปิดทำการเป็นการชั่วคราว ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีแรงงานไทย ต้องถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน ไม่ได้รับค่าจ้าง สูญเสียรายได้ ขาดปัจจัยด้านอาหาร และสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ ระหว่างรอสถานประกอบการเปิดทำการใหม่อีกครั้งหนึ่ง

              ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จึงขอให้แรงงานไทยที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ตามกล่าวข้างต้น ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน ตามแบบสำรวจแรงงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ COVID-19 ตามลิ้งค์ ปรากฏด้านล่างนี้ เพื่อฝ่ายแรงงานฯ   จะได้รวบรวมรายชื่อ และปัญหาความต้องการ เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

https://forms.gle/PmEo3WEEdsAQwFRn7

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. อาบูดาบี
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

หากมีข้อซักถาม สามารถติดต่อฝ่ายแรงงานฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
 
 
แผนที่/ที่อยู่:
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy
Abu Dhabi, United Arab EmiratesVillas No.2, Plot No.B7, South 22, Between two Bridges, P.O Box 47466
 
เบอร์โทรศัพท์:
Tel: + 971 2 557 6833 / + 971 2 557 6844

25
TOP