Skip to main content

หน้าหลัก

การประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี

           

            เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557  สำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี ได้จัดการประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และหารือกิจกรรมที่จะจัดในปีงบประมาณ 2558 โดยมี ฯพณฯวราวุธ ชูวิรัช  เอกอัครราชทูต   ณ  กรุงอาบูดาบี ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในเมืองต่างๆ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ จำนวน ประมาณ 40 คน  ซึ่งฝ่ายแรงงานมีกิจกรรมที่สำคัญคือการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์แรงงานไทย ครั้งที่ ๓  โดยที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ฯ ขึ้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน  ณ สนามกีฬา Zayed Sport City  กรุงอาบูดาบี  โดยประเภทกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล เซปัคตระกร้อ  โบวลิ่งและกีฬาพื้นบ้าน  

            ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของแรงงานไทยและคนไทยในยูเออีรวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คนไทยได้พบปะ สังสรรค์และผ่อนคลายจากการที่ทำงานมาทั้งปี  ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายแรงงานไทยในยูเออีอีกด้วย  ซึ่งภายหลังการเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา จะเป็นการจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 87 ชันษา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี


535
TOP